SNIS-765 - 星野娜美2016年番号 盗撮リアルドキュメ

SNIS-765 - 星野娜美2016年番号 盗撮リアルドキュメ

治一切虚损劳症有奇效。入好罐子内,如法固济,入炭炉中之。

深埋紧筑,令男长寿。此皆人所为,王法所诛,君子当斥之可也。

头痛至极∶童便一盏,豉心半合,同煎至五分,温服。但服月水、屎汁解之。

 地之阴火二;石油火,水中火。 每服五十丸,好酒下。

虎耳不受鸡卵,且去地三尺,何能跳之而入。 大如狗,状如猴,黄黑色,多髯鬣。

大抵与苁蓉、琐阳之功相近。宗曰∶其性多疑审听,故捕者多用。

Leave a Reply