Vol.397嫩模揉揉肉肉居家私房性感内衣半脱露豪乳翘臀诱惑写真[37P]_揉揉肉肉_模范学院

Vol.397嫩模揉揉肉肉居家私房性感内衣半脱露豪乳翘臀诱惑写真[37P]_揉揉肉肉_模范学院

将户牖皆遮蔽勿透风,三日后取出,其硝洁白如粉,轻虚成片。 惟治以白虎加人参汤,则滋阴退热一举两得,且能起下焦真阴与上焦亢甚之阳相济,是以投之有捷效也。

女子干血劳之证,最为难治之证也,是以愈者恒少。爰审定大黄三钱、黄连二钱、生箭三钱。

又服数日,其外皮色渐红而欲腐。亦投以前方,加鲜茅根三钱,一剂腹疼便泻即止,又服一剂全愈。

【麻黄连轺赤小豆汤方】麻黄二两去节,赤小豆一升,连轺二两,杏仁四十个去皮尖,大枣十二枚,生梓白皮一升,生姜二两切,甘草二两炙。《神农本草经》谓其主温疟者,因温疟但在足少阳,故不与太阳相并为寒,但与阳明相并为热。

茜草一名地血,可以染绛,《内经》名茹芦,即茹芦根也。愚用龙骨约皆生用,惟治女子血崩,或将流产,至极危时恒用者,取其涩力稍胜以收一时之功也。

 其渗湿之力,原可如苓、泽行熟地之滞泥,而其性凉于苓、泽,故又善佐滋阴之品以退热也。若病发时热甚剧者,可用生石膏一两煎汤,初两次服药时,可用此汤送服。

Leave a Reply